CLOD I CEFIN AR EI FEDAL AUR

ENDURO ISDE Pan adawodd Cefin Evans a’i gyd-gystadleuwyr Castellnewydd Emlyn am dywydd poeth Sbaen, doedd ennill medal aur ddim wedi croesi eu meddwl. Roedd Cefin, y brodyr Aled ac Iwan Rees, Dylan Davies, John Stobbs a Phil Jenkins o Glwb…

GWOBR ARALL O FEWN EI GYRRAEDD

Dafydd Davies-y crwt dewr o Bonthirwaun ger Aberteifi sydd yn edrych ‘mlaen yn arw at y cystadlu ffyrnig dros y penwythnos. Ddydd Sul yma, bydd Dafydd Davies o bentre’ Ponthirwaun yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Cwad Prydeinig yr ACU yn Swanley,…